Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Twaalfjarig heßand.
Gedurende de genoemde worsteling der Fer-
eenigde Nederlanden tegen Spanje, wsren dezelve
tot een lioogen trap van aanzien en bloei opge-
klommen. De Staat ontving van verfchillende Mo-
gendheden Gezanten, floot verbonden, en werd
zelfs bemiddelaar tusfchen Zweden en Denemarken.
Talrijke vloten doorkruisten de zeeën, bragten rij-
ke ladingen aan, en ontdekten nieuwe landen. De
handel op de Levant, op de kust van' Mala-
bar, op Japan en Ceylon, en reeds vroeger, die
op de IVestindie, kwam tot ftand. Op Java werd
itfij). Jakatra overmeesterd en Batavia gebouwd.
Jammer was het, dat de VereerAgde Nederlan-
den, bij al dien voorfpoed, inwendig door kerke-
lijke twisten zeer te lijden hadden. Hierbij voeg-
den zich ftaatkundige gefchillen, en de grijze ol-
denbarneveld, 's lands advocaat, werd het flagt-
itfip. offer dezer verdeeldheden — hij werd in den Haag
onthalsd, hugo de groot en hogerbeets, twee
andere voorname mannen, van gelijke gevoelens als
oldenbarneveld, werden tot eene altoosdurende ge-
vangenis op Loeveftein verwezen, waaruit de eeifte,
door beleid van zijne vrouw maria van reigers-
bergen, geholpen door hare dienstmaagd elsje van
houweningen, door middel van eene boekenkist,
i«ji. waarin hij zich verborgen had, verlost werd.
De Zuidelijke Nederlanden waren niet zoo geluk-
kig, omdoor devoordeelen van den handel, die groo-
tendeels naar de Noordelijke gewesten verplaatst was,
de nadeelen van den oorlog te leenigen; doch zij
vonden in den landbouw eenige vergoeding.
Met het einde van het twaalfjarig beftand, ftierf de