Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( Ö4 )
Koning filips, ten hoogde gebelgd over de hulp,
die koningin elisabeth aan de verleei;d
had, deed eene vloot van 140fchepen uitrusten, be-
mand met 20,000 koppen, waarbij zich nog het leger
van PAKMA moest voegen, om zich op Engeland te
wreken. Dwaasfelijk gaf hij deze vloot den naam
van de Onoverwinnelijke: de Engelfche en Nederland-
fche fchepen, en vooral de florm, rigtten onder de-
zelve zulk eene verwoesting aan, dat er naauwelijks
1588. een derde in de Spaanfche havens terugkeerde.
parma , die zich iniusfchen van Geertruidenberg
had meester gemaakt, was genoodzaakt, een
groot gedeelte van ziine magt naar Frankrijk te
zenden, van welke gelegenheid prins maurits , die
thans fladhouder van vijf gewesten was, gebruik
maakte, om zijne veroveringen uit te breiden. Bre-
da werd door middel van een turffchip, waarin
1590» krijgsvolk verborgen was, bij verrasfing ingeno-
men, waarna Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst,
1*91. Nijmegen, Steenwijk en Koever den, door beleid
159J» van prins maurits, heroverd werden.
a l b e r t.
i59>. Na parma's dood kwam het bewind over de
fche Nederlanden aan pieter ernst, Grave van Mans-
feld. Deze werd opgevolgd door ernst van Oosten-
159Ö. rijk, na wiensdoodALBERTvanOfli/ew/-//'^ Landvoogd
werd. Deze zochten de (laten der vereenigde provin-
ciën tot vrede te bewegen,- doch de onderhandelin-
gen liepen vruchteloos af, omdat men onderwerping
san den Koning bleef vorderen, en geene genoeg-
zame vrijheid van Godsdierist wilde toeftaan.
1593. Prins maurits bemagtigde Intusfchen Geertrui-
1594. der,berg en Groningen.
159«. A'dra na de komst van albert in de Nederlan-
den , veroverde hij Calais, in Frankrijk, en Hulst,