Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
SCHETS
DER
■'1
NE DE R L AND SCHE
GESC HIEDENIS.
EERSTE TIJDVAK.
van de vroegste volksverhuizing
tot de vestiging der franken.
(J. v. C. G. 280—445 n. a G.)
O,
Froesfie bewoners onzcs Vaderlands,
'ns Vaderland, hetwelk, om daszelfs lage ligging
aan de westkust van Europa, den naam van Neder-
land draagt, is, uit hoofde dier ligging, waarfchijn-
lijk eerst laat uit /Izië bevolia geworden. Voor de-
ze eerfte bewoners, houdt men de Kelten, die na-
derhand door de Romeinen Galliërs of Gallen ge-
noemd werden. Dit volk, door de Duitfchers of
Germanen, een volk van Scythijchen oorfprong,
door de Belgen, een Duitfche volksftam, vervolgd,
ftak voor het grootfta gedeelte over naar Brittan-
nie en Ierland, terwijl de Belgen deze ontvoliue aso,
oorden in bezit namen. Van de nog overgeblevene v.c.o.
Kelten, is de naam vervolgens in dien van Waleri
of fVallons overgegaan.
Het meer noordelijk gedeelte der Nederlanden was
waarfchijnlük door de Kimbren, mede een volksftam
van ^'c^rMz/cAtf» oorfprong, bewoond. Een geduch-
te overftrooming, die, zoo u:;ea wil, ruim eene
I