Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C «3 )
dit niet verijdeld had: deze voortreffelijke man werd,
door eenen gehuurden moordenaar, balthazar ge-
rards, te Delft verraderlijk van het leven beroofd. 15S4.
De dood van den Prins van oranje was voor de
Nederlanden, in zulke lijdsomftandigheden, een tref-
fende flag. parma wist daarmede zijn voordeel te
doen, en bemagtigde verfcheidene fteden; doch de
ftaten gaven den moed niet verloren. Terftond na den
dood van Prins willem, werd er een raad van rege-
ring aangsfteld met maurits, willem's tweeden zoon,
aan het hoofd. Thans dacht men hulp bij andere
mogendheden te vinden, droeg het land aan de kroon
van Frankrijk op, doch de Franfche koning weiger-
de de heerfchappij over de A'^^/^r/iïWf/e« aan te nemen.
Na deze mislukte poging, wendde men zich tot Eli-
zabeth, koningin van Engeland, die even ongezind
was, om het aangeboden gezag te aanvaarden; ech-
ter beloofden zij onderftand, en zond ook werke-
lijk robert düdlei. Graaf van Leicester, met
hulpbenden naar de Nederlanden. 1585,
LEICESTER wetd kort na zijne aankomst tot al-
gemeenen gouverneur der Nederlanden aangefleld,
en prins maurits tot ftadhouder, kapitein gene-
raal en admiraal van Holland en Zeeland verko-
zen, ftaande als zoodanig onder het gezag van
leicester. Ook deze was niet gefchikt om ten
genoegen der Nederlanders te regeren. Hij benijd-
de den prins zijne magt, en wilde zich geheellijk
van de opperheerfchappij meester maken, doch
zijn toeleg werd ontdekt, en hij keerdenaar Enge-
land terug, afftand doende van het bewind over 1537.
de Nederlanden. Onder zijn beftuur, werd Does-
burg bemagtigd, doch daarentegen gingen Grave,
^■"enlo, Nuis, Deventer en Sluis verloren.