Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
Innd. Om dezen tijd ftierf Don jan, en parma werd
in zijne plaats door den koning als landvoogd benoemd.
Weinig tijds daarna vereenigden de plaamfche 1^79-
gewesten zich te Atrecht, en floten een verbond ter
handliaving der Roomfche Godsdienst en van de
bevrediging, waarop ook de Noordelijke
gewesten te Utrecht een verbond van vereeniging
floten, waarbij men elkander hulp beloofde om de
Spanjaarden tegen te gaan. Dit verbond is onder
den naam van Unie van Utrecht bekend.
Terwijl de Noordelijke gewesten bezig waren, om
den band van vereeniging meer en meer te bevesti-
gen , belegerde parma Maastricht, welke ftad, na
een beleg van vier maanden, ingenomen en geplun- 1579.
derd werd, wordende een groot gedeelte der inwo-
ners daarbij wreedaardiglijk vermoord. Deze over-
winning van parma had de geheele onderwerping
der JValfche gewesten ten gevolge. Mechelen en
^s Hertogenboich kozen insgelijks de zijde van Spnn-
je. Een vredehandel te Keulen, om dezen tijd be 1580.
gönnen, liep weder vruchteloos af.
De Staatfchen maakten zich intusfchen meester van
Kgrtrijk, Ninove en Mechelen, doch moesten door de
trouweloosheid van rennenberg niet alleen Gronin»
gen, maar ook Koeverden en Oldenzaal, verliezen.
Breda werd door parma bij verrasüng ingenomen. 15S1.
Afzwering van Koning filips,
In het voorgaande jaar was door parma, op 15s0.
last van den Spaanfchen koning, de ban tegen den
prins van oranje afgekondigd, waarbij eene pre-
mie van 25,000 gouden kroonen op 's prinfen le.
ven gezet werd. De prins van oranje eaf daaren-
tegen eene verdediging van zijn gedrag in het licht; en
nu kwamen de ftaten tot eenen beflisfenden ftap,