Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 60 ,)
derfcheidene gewesten — behalve Holland en Zee-
land—tot een nieuw verbond, waarbij zij beloof-
den, de Roomfche Godsdienst en de CfRZ/f/^rff be-
vrediging, te zullen handhaven, alsmede den koning
te gehoorzamen, mits het Spaatifche krijgsvolk het
land verliet. Dit laatfte gebeurde wel; doch de
landvoogd maakte zich kort daarna bij verrasfing
meester van Namen en waardoor hij het
vertrouwen der Staten verloor, en als vijand befchouwd
en behandeld werd. De prins van oranje zag zich
daarop tot ruwaard van Braband benoemd ; en men
meende, dat hij eerlang tot algemeen landvoogd zou
verheven worden; doch eenige Nederlandfche bee-
ren, die den prins ongundig waren, bewerkten, dat
deze waardigheid aan Matthias, aartshertog van Oas-
tenrijk, opgedragen werd. De prins van oranje
liet zich tot ftedehoudcr van matthias aanftellen,
en regeerde in diens naam. Don jan wilde zich
over den hem aangedanen hoon wreken, doch werd
daarin dcor den dood verhinderd.
ALEXANDER FARNESE.
15,-3. Nog vóór den dood van Don jan, kwsm Alex-
ander farnese, prins van Parma, meteen uieuw
leger Spanjaarden in de Nederlanden. Het Siant-
fche leger moest voor hem onderdoen, waarop
Cemblours, Leuven, een gedeelte van Braband en
Limburg hem toevielen.
Verfcheidene Hollandfche mZeeuwfche fleden, en
daaronder ook Amfterdam, verlieten daarentegen de
Spaar,fche zijde. Onverdraagzaamheid in het ftuk van
Godsuienst berokkende intusfchen veel nadeel en groo-
te verdeeldheid. De Staten zochten befcherming bij
den hertog van anjou , broeder van den Franfchen
koning, en bij den paltsgraaf Casimir, doch beiden
wantrouwden elkancier, en verlieten Ipoedig weder het