Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 59 ,)
der HiERGES, Oudewater veroverden, en de inwo-
ners dier (lad wreedaardiglijij om het leven bragten.
Om dezen tijd waagde requesens een' Houten aan-
([vgo'p Schouwen, die met een gun ftig gevolg bekroond
werd. De Spanjaarden namen Brouwershaven en Bom-
mcnede, en lloegen het beleg voor Zierikzee, dat zij
eindelijk ook beinagtigden. Gedurende dit beleg ftierf
requesens aan eene heete koorts, zonder tijd te heb-
ben, om zijnen opvolger te benoemen, waardoor
het opperbewind aan den raad van State kwam.
De Spaanfche foldaten, wel verre van zich de is?«-
behaalde voordeelen ten nutte te maken, werden
hoe langer hoe onbefchaamder in hunne eifchen.
Zij liepen Schouwen en Vlaanderen af, en bedre-
ven de grootfte ongeregeldheden, zoodat men hen
met geweld moest te keer gaan. Maastricht en
Antwerpen werden door de muitelingen geplunderd,
In laatstgenoemde ftad werden bijna 6000 inwoners
wreedaardig vermoord. Deze gebeurtenisfen voer-
den den haat der Nederlanders tegen de Spanjaar-
den ten top. Men kwam te Gent bijeen, en de
Staten der Zuidelijke Nederlanden verbonden zich 1575,
met Holland en Zeeland, om het vreemde krijgs-
volk ten lande uit te drijven. Deze overeenkomst
draagt den naam van Gentfche bevrediging.
Dezelve had ten gevolge, dat de Spaanfche fol-
daten Holland en Zeeland verlieten, om zich in
Braband en Vlaanderen bij hunne muitende mak-
kers te voegen, waarna Haarlem, Schoonhoven,
Tholen, Goes en andere fteden tot de zijde van 1377-
den prins van oranje overgingen.
don jan van oostenrijk,
In plaats van requesens, werd Don jan van Oos- '577-
tenrijk door den koning van Spanje tut landvoogd
over de Nederlanden benoemd. Hij bewoog de on-