Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 58 )
door de 'Zeeuwen, onder bevel van den Admiraal
BoisoT, bij de, thans verdronkene, ftad Roemers,
waal, geflagen, en Middelburg ging tot de zijde
der Stnatfchen over.
Intusfchen werd door graaf lodewijk, 's prinfen
broeder, op nieuw eene poging aangewend, om Hol-
/««(/te ontzetten. Mij kwam met 10,000 man, die hij
in DuitscHland geworven had, langs de Maas opda-
pen; doch werd op de Mookerheide door den vijand ge •
flagen. Deze nederlaag kostte niet alleen aan lode-
»574« wijk, maar ook aan Hendrik van Nasfau het leven.
Thans werd het beleg van Leyden, dat in het
vorige jaar begonnen was, met meerder kracht
door de Spanjaarden voortgezet. Onbefchrijfelijk
- groot was de ellende; doch de moedige burgers,
aangevuurd door den braven burgemeester pieteu
adriaansz. van der wERFF, die der uitgehonger-
de menigte zijn ligchaam ter fpijze aanbood,
verduurden den nood. Het aanwasfónde water ein-
delijk, dat de doorftokene dijken inlieten, dwong
de Spanjaarden tot den aftogt, en Leyden was
i5?4. verlost. Ter belooning van de dapperheid harer
»575- burgers, verkreeg de ftad eene hoogefchool.
ÏS75. Holland — uitgezonderd Haarlem en Amfter-
dam — nu verlost zijnde van Spanjaarden, hiel-
den de Staten zich bezig, om het beftuur des lands
op een* vaster' voet te brengen. De oppermagt
over het krijgsvolk werd, gedurende den oorlog,
aan den prins van oranje opgedragen. Een aan-
(lag op Antwerpen mislukte, even als de vredehan-
del, die, onder bemiddeling van den Keizer, te
Breda aangevangen werd.
Intusfchen bezoedelde sonoi, die voor den prins in
Noordholland gebood, den Nederlandfchen naam, doo r
her wreedelijk ter dood brengen van verfcheidene
Rooiuschgezinde boeren terwijl de Spanjaarden, on-