Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5(5 )
lodewijk van Nas/au, broeder van den prins
van ORANJE, viel in Groningen, en floeg bij Hei-
i5ö». ligerlee de Spanjaarden, die door Aremberg wer-
den aangevoerd, alva zelf trok te veld, en rigtte
onder lodewijk's bende, bij Jemmingen, eene groa-
te flagting aan. De prins van oranje trok met een
magtig leger over de Maas, doch kon alva tot
geen gevecht brengen, zoodat hij, door gebrek en
het ongunftige jaargetijde hiertoe genoodzaakt, ein-
delijk zijn leger moest afdanken.
Door deze mislukte poging kreeg alva de han-
den ruimer, om zijne gehate belastingen in te vor-
deren, hetwelk echter in Utrecht en te Brusfel
grooten tegenftand vond. Tot vermeerdering van
ramp, hadden de Nederlanden, en vooral Friesland,
«570. veel door eenen watervloed te lijden.
Met beter uitflag werden de pogingen der Ne-
derlanders ter zee bekroond. De zoogenoemde
Watergeuzen kwamen met eene vloot van 24 fche-
pen en 250 man, aangevoerd door willem, heer
van Lutnei, ook wel graaf van der mark genoemd,
jakob simonszoon de rijk en anderen voor den
Ï57J. Briel, en namen die ftad in, welke verovering voor
de vervolgde Nederlanders van groot belang was,
omdat zij daardoor een vast punt verkregen, waar
2ij zich konden vestigen.
Door dezen .nanvankelijken voorfpoed aangemoe-
digd , verlieten nog andere fteden in Zeeland, Ihl-
land, Gelderland, Overijsfel en Friesland de zijde
van alva, terwijl Bergen in Henegouwen door lo-
dewijk van Nasfau veroverd werd, tot grooten
fpijt van alva, die gaarne de Nederlanders met
eenen flag zoude verdelgd hebben.
Een tweede veldtogt, die dcor den prins van
1571. ORANJE ondernomen werd, was aanvankelijk guns-