Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 54 )
van Flaanderen en Artois, en filips , graaf van iiooR-
NE, 's lands admiraal, verbonden zicb te zamen, om
de geftrenge bevelen van filips af te wepden. Her-
haalde malen deden zij hun beklag bij den koning over
granvelle, met dat gevolg, dat deze eindelijk te-
»5<4. ruggeroepen werd. Alle andere pogingen, om den
koning verdraagzamer te doen worden, waren te
vergeefs. Hij had eenmaal befloten flechts eene
Godsdienst in zijne Staten te dulden, en had daar-
voor het leven en geluk zijner onderdanen veil.
Intusfchen won de hervorming meer en meer veld.
De Nederlandfche edelen verbonden zich, het invoe-
ren der Spaanfche Inquifttie te zullen beletten, en
boden, ten getale van 400, met Hendrik van Brede-
aan het hoofd, der landvoogdes een fmeekfchrift
aan, ftrekkende om de Ivquißtie en de plakatentegen
de ketters bij voorraad te doen ophouden. Het ant-
woord der landvoogdes was ontwijkende, en voldeed
1565, niemand. Het gemeen in ^««»(/«-f« en wirro/sfloeg tot
geweldadigheden over; dekerlten werden geplunderd
en de beelden omverre gehaald. Dit fpoorloos be-
drijf, onder den naam van^e^/z/fw/orw bekend, doeg
weldra tot andere gewesten over, en fleepte de fchroo-
melijkfte gevolgen na zich. Hetzelve werd door alle
weidenkenden ten hoogde verfoeid; de landvoogdes
was ten uiterfte verftoord, en hoe zeer prins willem
en de graafvanEGMOND door toegevendheid en (Ireng-
heid het oproer ftilden, werden zij echter als aanfto>
kers van hetzelve befchouwd ; en nu vond men te meer-
der grond, om de hervormden met alle flrengheid te ver-
volgen. De landvoogdes deed Doornik en Valencien-
nes bukken, en de hervormde leeraars aldaar ter dood
brengen, breder ode waagde te vergeefs eenen aan-
llag op Utrecht; hij moest de wijk naar Duitschland
nemen, waarheen zich reeds de prins van oranje,
benevens verfcheidene andere edelen, begeven had.