Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 53 )
wien hij vervolgens ook de heerfchappij over Span-
je opdroeg, terwijl hij zijnen liroeder met de keizer-
lijke waardigheid befchonk. Hierna begaf hij zich
in een klooster bij Piacenza, in Spar.je, om aldaar
zijn leven te eindigen, hebbende hij 40 jaren over 155«'
de Nederlanden geregeerd.
I L I p s II.
DLiPs de tweede, als koning van Spanje, doch de
derde van dien naam als heer over de Nederlanden,
die de Nederlanden geen goed hart toedroeg, en hen
aan zijn willekeurig gezag wilde onderwerpen, had
naauwelijks de regering aanvaard, of hij nam geftren-
ge maatregelen, om de hervorming te keer te gaan.
Om in dit oogmerk beter te Hagen, wilde hij de In-
quifitie hier te landen invoeren , en veertien nieuwe
bisdommen oprigten, terwijl hij de vreemdelingen be-
gunftigde, en vooral granvelle , kardinaal aartsbis-
fchop van Mechelen, in wien hij een getrouwe hulp
ter bereiking van zijne oogmerken vond. Bij zijn ver-
trek naar Spanje, üelde iilips zijne zuster, marga- 1559.
eetha van Panna, als landvoogdesfeoverde
landen aan met uitdrukkelijk bevel, om de bïoedplaka-
ten tegen de ketters — dien naam gaf men ook aan de
hervormden — wélke reeds vroeger door karel V. ont- »sa»«
worpen waren, met geftrengheid ten uitvoer te brengen.
MARGARETHA.
Aldra befpeurde men het uitwerkfel van filips wille-
keurig gezag, Hat met het feilenden van's lands Privile-
gien begon. De kardinaal de granvelle, naar wiens
raad Margaretha zich gedroeg, maakte zich doorzijn
gedrag bij de Nederlanders zeer gehaat. Willem,-
prins van oranje , lladhcuder van Holland, Zeeland
tn LAMORAAL, graaf vanEGMOND,ftadhouder