Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 52 )
ning van Engeland \n Picardie, om zoo Parijs to
bereiken; docli liun ontwerp mislukte, en de vrede
1544- werd gefloten, zonder verlies voor beide partijen.
i5ir« Vroeger onder karels regering, gedurende bet be-
duur van Paus leo X., ontftond er een algemeen mis-
noegen over zaken de Christelijke Godsdienst betref-
fende, niet alleen in verfchillende (treken van Duitsch-
land, maar ook in de Nederlanden. Verfcheidene ver-
maarde mannen, en daaronder voornamelijk lütiier ,
CALVYN, ZVVINGLI, MELAKCHTON en DESIDER1US EK a'-
Mus wilden dat de ingellopene misbruiken afgefchaft,
en de Godsdienst, door eene algemeene hervor-
1515. ming, tot derzelver eerfte eenvoudigheid teruggebragt
zouden worden. Hunne gevoelens vonden ook in
Nederland vele aanhangers.
KeizerKAREL, echter, wilde met geweld den voort-
gang der nieuwe leer (luiten. Hij deed een rijksbefluit
tegen de hervormden uitgaan, waartegen zich vier
Duitfche vorsten en veertien voorname fteden ver»
zetteden. Uit noemde men protesteren, en van
daar, ook den naam Protestant, dien men fints aan
1519. de voorftanders der hervorming gegeven heeft.
1544. karel, door den vrede met Fr/jB^T/y^ de handen
ruim hebbende, befloot de protestanten in Duitsch'
land te beoorlogen. De graaf van Buren trok met
154«. een leger Nederlanders njar Duitschland, Door list
en beleid wist karel het bondgenootfchap der pro-
testanten krachteloos te maken. Hij veroverde ver-
fcheidere fteden, en nam den landgraaf van Hesfen
1547. eu den keurvorst van Sakfen gevanccn. Kort daar-
na werd hij in eenen oorlog met Frankrijk gevvik-
1554. keld, die niet ten vocrdeele van Nederland ilrekte,
1555. en waarna hij zich van de regering ontlloeg, Hij
deed in Brusfel afftand van het gebied over de A^ui^r-
landen, ten behoeve van zijnen ioon filips, aau