Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 51 )
landen reeds eenei) aoiimerkelijken trap van befcha-
ving en welvaart bereikt. De fleJen, doorvoonegten
begiftigd, (legen in aanzien, cn bekwamen een gere-
geld beduur. De landbouw, fabrieken en koophan-
del bloeiden, en verrijkten den landzaat. De ha-
ringvisfcherij, door het kaken, eene uitvinding van
willem beukelsz. van Biervliet, bevorderd, werd
eene andere bron van welvaart. Door den overvloed
werden kunllen aangekweekt. Prachtige kerken en
paleizen zag men verrijzen, en jan van eyk vond
het fchilderen met olieverw uit. De uitvinding der
Boekdrukkunst door laurens koster te Haarlem,
in het begin der vijftiende eeuw, deed voor de we-
tenfchappen en letteren een nieuw licht opgaan, en
onderfcheidene geleerden werden met roem bekend.
Dus had alles in de Nederlanden, bij zulk eenen trap
van welvaart en befchaving, onder één magtig Vorst,
een lagchend aanzien.
V IJ F D E T IJ D V A K.
van de vereeniging van al de Neder-
landen onder het Bourgondisch-Oostenrijk-
Jche huis tot den Munfterfchen vrede.
CJ. 1543-1Ö48O
karel V.
karel V., thans heer van al àeNaderlandfche gewes-
ten, en bovendien keizer van koning van
Spanje, Mexico, tnPeruln Amerika, vm Napels en
Sicilië, hertog van Milaan sn gxzaiwm Franche Com-
té, wiens broeder in de Oostenrijk fche Erfftaten, als
mede in Hongarije en Boheme, het bewind voerde,
verbonden met Hendrik Vlll., koning van Engeland,
vormde het plan, om zijnen vijand, den Frau/fÄ^« ko-
ning FRANÇOIS II., in zijne eigene Staten aan te tas-
ten. Te dien einde rukte hij in CA^m/ia^we, en de ko-
4*