Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C so )
vroeger bij de minderjarigheid van zijnen zoon; de
landvoogdij der Nederlanden droeg hij echter a;in
zijne dochter margareet op.
KAREL van door Frankrijk onderlleund,
hervatte de vijandeiiji^heden, en deed eenen inval in
Brahand en Holland; en daar het aan middelen ont-
brak om hem perk te Hellen, zoo werden onderfcheide-
ne overeenkomsten even fpoedig verbroken als zij ge-
151^, flotenwsren. Gro«««^?« veranderde van heer, en on-
derwierp zich aan den hertog van Gelder, en joris van
1515- Ja/fy^« verkocht zijne regten aan KAREL van Oostenrijk.
Toen karet- van Oostenrijk den ouderdom van
zestien jaren bereikt had, aanvaardde hij in perfoon
1517« het bewind over de Nederlanden. Kort daarna werd
hij koning van Spanje, en na den dood van maxi-
js's- miliaan ook keizer van Duitschland, welke waar-
digheid hij onder den naam van karel V. aannam.
1515. Een oorlog met fran901s I., koning van Frank,
rijk, viel voor dezen ongelukkig uit. De Utrecht-
/fAl» bisfchop, hendrik van Beyeren, dien het aan
magt ontbrak, om den Gelderfchen, die Utrecht be-
ijaS. zet hielden, het hoofd te bieden , ftond Overijfel tn.
Utrecht aan keizer karel af. Groningen en Drenthe
1535, onttrokken zich mede aan den hertog v^n Gelder, en
deden karel hulde, willem van Gulik, opvolger
van karel van Gelder, gaf, door een verbond met
Frankrijk, den keizer reden tot oorlog. Een in
Gulik doorgedrongen leger noodzaakte hem tot den
afftand van Gelder en Zutphen, en karel kwam al-
zoo in het bezit van de gezamenlijke zeventien Ne-
1530. derlandfche gewesten. Eenige jaren vroeger had
voornamelijk Holland en Zeeland door eenen gewel-
153j. digen watervloed veel te lijden; en twee jaren later
ondervond men gelijken ramp.
Met het einde van dit tijdvak hadden de Neder-