Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 49 )
muiten gersskt was. MAxraaiAAN voorts tot kei/cr
verheven zijnde, liet de regering over de Nederlan- 1494.
den in lianden van zijnen zoon filips.
Hertog filips bijgenaamd de Schootie, aanvaardde
liet beftuur over de Nederlanden., en werd alom,
behalve in Gelderland, gehuldigd. Hij huwde met 149«.
joanna , dochter van Ferdinand van Arragon en
isabella van Kastilië. Hij bevlijtigde zich, Vlaan-
deren te bevredigen, In Gelderland, waar karel
van Egmont, adolfs zoon, zich gevestigd had,
vond hij grooten tegenftand, en het kostte hem
veel, om karel tot een verdrag te brengen, 1505.
Gedurende deze woelingen werd Friesland door i49®.
burgertwisten zoodaijig verfcheurd, dat het zijne
onafhankelijkheid verloor. Hertog albert van Sak-
ftn werd als erfftadhouder benoemd, tegen den wil
der Groningers, die den bisfchop van Utrecht hulde
deden. De Friezen ftonden tegen hendrik, ai,-
beht's zoon, op, doch werden gedagen, hendbik, ise»,
die zijnen vader opvolgde, verkocht zijne regten
aan zijnen broeder joris, die de Groningers bele-
gerde, doch zien moest, dat zij Graaf edzard van ijaj.
Oostfriesland tot hunnen heer verkozen.
In het volgende jaar, vertrek filips Wit Spanje, 1.0«.
om zich aldaar als koning van Aaj//«^ te doen erken-
nen, doch hij ftierf nog in dat zelfde jaar, latende
het beftuur aan zijnen oudften zoon karel, die niet
meer dan zes jaren bereikt had.
karel v.
karel's jeugd gaf aan zijnen grootvader maxi- 150«.
wiliaan, in de hoedanigheid van voogd, de teu-
gels van het bewind weder in handen, even als
4