Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
r )
zoon van KeJ/er irederik II. Deze veroverde ver.
fcheidere plaatfcn op óc f ) anfchen; bcdwongde Ctf/-
1479. derfchen, en vvorllekie teacn de (leeds voortdurende
Hoekfche en Kabeljaaiwfche twisten. Te midden van
al die binnenlandfche oorlogen , overleed maria ia
14'a« den bloei harer jaren, aan de gevolgen van eenen val
van haar paard. Zij liet de regering aan haar vierjarig
zoontje FILIPS over.
filips de Sckoone.
maximiliaan bekwam niet zonder hevige fchob-
ken de voogdijfchap over den jongen filips. De
Vlamingen vooral weigerden hem als voogd te
erkennen, terwijl zij meester van hunnen jongen
landheer waren.
De Hoekfche en Kabeljaauwfche verdeeldheden
woedden voort, en leverden, bij al de ellende, in
jan van schaffelaar, een Kabeljaaiiwsch):\o'pttiin»
»48a. een trelFend voorbeeld op van zelfopoflPering.
maximiliaan bedwong Utrecht, dat geheel de
//oe/^cAtf partij was toegedaan, alsmede de Luikenaars.
De Vlamingen, in hunne weigering volh.'.rdende om
• • hem als voogd te erkennen, nam hij de toevlugt tot
geweld, en onderwierp zich de Gentenaars.
1485. Tot Roomsch koning verheven zijnde, kwam ma-
ximiliaan weder in oorlog met Frankrijk, en met
de Vlamingen, door welke laatden hij in hechtenis
genomen, en niet dan onder vernederende voorwaar-
den weder in vrijheid gelleld werd. Dit verdrag werd
1483. weldra echter verbroken, toen keizer frederik met
een leger aanrukte, en maximiliaan alzoo de handen
ruim kreeg, albert van Sakfen, 's keizers bevel-
hebber, beteugelde de opftandelingen, maakte een
149j. eind aan de Hoekfche en Kabel^aauwfche oneenighe-
den, en ontwapende in het zoogenaam-
de kaas- eu brood- volk, dat door gebrek aan het