Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 47 ,)
tijd dempte hij in perfoon de oneenigheden, die we- 1444.
eer in Hollandde Hoekfchen e y KaheljaauW'
fchen ontHann waren. Meer mOv'ue kosrte hem, eeni-
ge jnren later, het onderwerp .'n der Gentenaars ^ die 1453»
tegen hem opgeflaaü waren, ei eenen dapp.'ren tegen-
(liind boden. In de laitlle ji'^en ziins levens, g^ïven
hem degefchiilen met Frankrijk Luikenaars
veel te doen. Hij overleed nn eene zevênveertigjarige
regering, en liet het bewind am zijnen zoon kari:l over. 14^5.
karel de Sioutc,
karel, zoon en opvolger van filips, was van
eenen woesten en ondernem;-»nden aard, waarom hij
ook den bijnaam van den Stouten verworven heeft. Hij
bragt de Gentenaars en Luikenaars ten onder, Z.j- 1467*
11e menigvuldige oorlojzen kwelden het volk met
drukkende beUstingen. Te floorn en te Zierikzee om- 147*»
ftonden onlusten, terwijl de HoekfchetViKaheljaauW'
fche verdeeldheden onophoud-jliik voortwoedder*.
In Gelderland was hertog arnoud van Egmond I4tf5*
aan reinoud IV. opjievol^ïd; doch deze door zijnen
ontaarden zoon adolf onttroond en gevaniren ge-
zet zijnde, mengde karel zich in hunne gefchillen, 147a.
en mialcte zich eindelij« metster van Gelder en
Zutphen^ Zijne zucht tot veroveringen meer en
meer uitftrekkende. viel hij in Lotharingen ^ en trok
op teeen de Zmtfers^ doch met eenen ongelukki-
gen uitQag, zoodat hij in dezen ftrijd het leven liec. 1477.
MARIA.
maria, de eenige dochter van karel, toen 20 ja-
ren oud, volgde haren vader in de regering op. Zij
had met vele wederwaardigheden te kampen , zoo door
den inval der Franfchen als door binnenlandfche on-
lusten. Zij huwde met den aartshertog maximiliaan.