Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4<S )
jacoba, door glocester verlaten, zag zich, na on»
Ï42». derfcheidene verliezen, gedrongen, om de regering
aan hertog filips, als ruwaar.1, aftrftaan, behouden-
de zij echrtr den titel van era vin. Hoewel zij zich
verbonden hid, buiten bewilliging van hertog filips,
niet te zullen hertrouwen, iradzij heimelijk in den echt
met framt van borselen, ftedehouiier van filips in
Ihliar.d en Zcelandi deze werd daarop door filips
gevangen genomen, en niet eer onrflagen, dan nadat
jacoba ook den liiel van gravin had opgeofferd. Zij
leide vooris een afgezonderd leven op het flotTVi//«-
gcn in Rijnland, eu ftierf aldaar.
»437« Hertog jan IV. van Braband geftorven zijnde,
werd door zijnen broeder filips opgevolgd. Na
»4J0' het overlijden van dezen, kwam liet bewind over
Braband in handen van hertog filips van Bottr-
»4:9. gondie, die ook reeds in het bezit van Namen was.
filips de Goede.
filips, hertog van , geraakte nu in het
bezit der meeste Nederlandfche gewesten. Vlaande-
ren , Namen, Braband, waaronder Antwer-
pen en Mechelen begrepen waren, en Henegouwen ,
Holland en Zeeland, alsmede Arteis, ftonden onder
zijn bewind. Hij putte het land en volk uit, om da
onlusten tusfchen Frankrijk en Engeland gaande te
houden. Eerst hield hij de zijde der Engelfchen, doch
verliet dezen, en voegde zich bij de Franfchen. HIJ
belegerde Calais; doch de verlieten hem,
en hij moest het beleg opbreken. Bij zijnen terug-
ii3<5s togt, gedroegen de Bruggenaarszich zeer oproerig,
waardoor de hertog naauwelijks hunne handen ontfiiap-
te, terwijl hij meer dan honderd zijner lieden zag
»437' vermoorden.
1443. Luxemburg viel filips later ten deel. Om dezea