Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 45 )
wsg een zwak en vadfi» vorsr. Hij bood peringen
tegenftand aan jan van Bcyeren, en dit bragt hem in
verachting bij het volk. jacoea, met zulk eenen echt-
genoot, het verlies van alle hare erflanden te gemoet
ziende, fchei^ide van hem, en verbond zich in den
echt met humfhey, hertog van Ghcester en broeder i4;t.
van HENDRIK V., koning van Engeland.
Gedurende deze gebeuftenisfen, had ]an van
Beyeren zich meer en meer in Holland en Zeeland
gevestigd. Een hevige brand, die een derde der
ftad Amjierdam verwoestte, en eene geweldigeover-
ftrooming, waardoor de geheele Zuid-HoUandfche
waard onderliep, en de bekende Biesbosch gevormd
werd, waren zware rampen, die het volk om
dien tijd te verduren had.
jacoba,met haren Engelfchen gemaal in Henegouwen
gekomen zijnde, werd bijna algemeen gehuldigd; 14,3.
doch de hertog vertrok weder naar Engeland, en nu
fchonAeaAe Brabandershei verdag, en namenj^oBA
pevantitn, leverende haar aan haren oom, filips van 1424.
Bonrgondie, over, die haar drie maanden gevangen
hield, na well<en tijd zij in mansgewaad ontvUistie.
Zij werd in //b//««i/door de//or^/fA^« met blijdfc'iap
ontvangen, en nu viel haar het flot te Schoonhoven,
dat door albert heiling verdedigd werd, In handen.
beiling, ter dood veroordeeld, verzocht Hechts eene 1435»
maand uitftel om zijne zaken te regelen. Dit werd
hem vergund; hij keerde op den bepaalden tijd terus,
en men had de wreedheid, aan hem het vonnis, na-
melijk, levend begraven te worden, te voltrekken.
Nu nierf jan van Beyeren, Niet voMaan met de 1415,
onrust en het bloedvergieten, waartoe hij aanleiding
gegeven had, wilde hij deze onheilen nn zijnen dood
doen voortduren, benoemende filips van Bonrgondie
tot zijnen erfgenaam, die dadelijk de regering als ru-
waard aanvaardde»