Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 ,)
KOUD vsn CeUer gemengd had , welVe cwisr eerst eeni-
ge ijiren later meteen verdrag eindigde. Ook tegen
éQ Luikenaars^ die hunnen bisfchop, jan van Be'yeren t
1408. willem's broeder, verdreven haddimi, moesr hij te vel-
de, iioor den graaf van Vlaanderen^ en door dien
van Namen ^ geholpen, floe*! hij de opftandeiin^en.
Zijne dochter jAcoBA, aan den Dauphin van Frank*
rijk ^^ehuwd zijnde, verloor twee jaren hter met ha-
ren echffïenüot ook de "hoop op de Franfvke kroon,
waarom willem van de Staten de verzekerint^ verkreeg,
dat zijne dochter hem na zijnen dood zoude opvolgen.
motf» In Braband was intusfchen hertogin joanna door
ANTONï, tweei^en zoon van filips van Bourgondie^
opgevolgd. Zijne achterhoudenheid en Fransch-^ie-
109. zindheid maakten hem niet beminJ, Zijn zoon jan
IV. volgde hem op.
Door het overlijden van jan van Bourgondie^ dat
kort hierna gebeurde, kwam hec bewind o'^t^ Vlaande-
ren in handen van hertog filips , die men den bijnaam
van f^^xs goeden pegeven he. ft, meer om zijne ^ek^vasm-
hedenin hetbtftuurdan om zijne goede hoedanigheden.
Henegouwen en Holland^ jacoba,
3417« jacoba, de weduwe van den Franfchen kroonprins,
volgde in Henegouufen en Holland haren vader Wil-
lem VI. in de regering op, fchoon zii eenen geduch-
ten teger.ftander vond in haren oom jan van Beyeren»
Deze werd t.* Dordrecht en in den Briel als ruwaard
erken '. Hij irachne bet huwelijk tusfchen iacoba en
r4j8. JAN IV. van verhinderen; doch die gelukte
hem niet, en ru verwierf hij vsn keizer sigismund de
grsaffchappen Henegouwen , Hollandtx^ Zeeland^ waar-
in hij terftond als graaf optrad, en zijne veroveringen
uitbreidde.
Ht-nog jan van Btaband^ jacoba^» ichtgenoot.