Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 43 ,)
cenifre dochter margareet gehuwd was, als praaf
van Vlaanderen opgevolgd, filips gelukte het de
Centenaars te bevredigen.
Omtrent dezen ti]J, oniilond rr verfchil tusfchen
joanna van Brnhfind en den hertog van Gelder^
WILLEM L van GuUk ^ over de (lad Grave. Door
hulp vsn Frankrijk y \\iQ\d de eeritgiuoiinde de O'tf*
overhaud.
Henegouwen en Holland^ albrecht van Begeren»
willem VI. 3acüba. Vlaanderen, jan , zonder
vrees, filips de goede. Braband, antonie.
jan IV,
Hertog albrecht van Begeren werd, na den dood
van zijnen krankzinnijjen broeder, graaf v;in//fwr^ö//-
wen en Holland. Hij fcheen beter gefchikt, om de
iwisien zijner naburen bij te leggen, dan de partijen
in zijn eiien land te beteugelen. Hij becunüigde
eerst de Hoekfchen, doch naderhand de Kabeljaauxff»
fchen. De opftand der Friezen gaf hem, en zijnen
opvolger, veel te doen; en hoezeer dit fiere volk,
nu eenen trapperen legenlland, moest bukken, was
dcszelfs onderwerping echter van korten duur. Ook
in albrecht tegen den heer van/^r^W 1403*
leftiijden. In het volgende jaar overleed hij zeer arm, 1404*
en werd door zijnen zoon, willem VI., opgevolgd.
Hertog filips ftierf ook omtrent dezen tijd. latende
h t beduur over Vlaanderen aan zijnen oudflen zooa
JAN, wien den bijnaam zonder vrees gegeven is.
Hertog willem VL werd dadelijk bij den aanvang 140^.
zi;ner regering in óeHoekJche en Kabeljaauwfche twis-
ten gewikkeld. Hij raakte op nieuw in eenen oorlog
jneihei buis van Arkel^ waariu zich ook Hertog rei-