Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 42 )
In Braband was ihans, na den dood vnn hertog
jan Ilf., liet bewind op zijne oudlle dochter joanna,
1355. cn haren man wenc&slaus, heriotj vnn Luxemburg ^
üvergeaasn. loüewijk 11. van Vlaanderen^ die met
eene zuster vnn j^ïa^^a gehuwd was, vernieuwde
zijne naiifpraïik op Mechern^ Wellie llfid bij ook he-
ku'nm. Hij floeg dc Brabanders^ veroverde vele
Heden, doch moest vvf-idra het geheele ^jewesc, op
Mechelen cn Antwerpen na, onuuinien, Eeiiige ja-
ren laier kwani weinceslaus in oorlog tnet den inar-
Kics van Gulik cn den htitog van Celder, door wel-
I37K ke hij (;cfl3|ien en j;evangen genomen werd. Her-
tog EDUARD verloor in dezen ftrijd het leven.
Door den fpllzïeken aard van CrraT lodewijk If.,
werden de Vlnmit^^en met zware belastingen gedrukt,
TitQentenaar% weigeren dezelve ïe voldoon; /ii vat-
ten de wapenen op, tn brengen bijna geheel llaan-^
deren op hunne zijde. Eerst door lodewijk gell;i-
?en, verzoenen zij zich met hem in rchi?n, doch
brenjien htm weldra, onderaanvoering van rii.ips ar-
te veld, zoon v?n jakob, zoodanig m de engte, dat
hij zich ter nar^uwernood met de vlugi naar/r^jw/^/vy/t
redden kon, om aldaar bij Koning kahel Vl.hiilpce
zoeken, karel verfchctn aan het hoofd van een mig-
lig letrer in yiaanderen^ en doeg de opftandelingen
x^Ta. bij Rozebeeke j zoodat er ao,ooo derzelve benevens
aiittvkld fneuvelden. Met deze nederlaag was ech-
ter de opftand niet gedempr. De Gentenaars hielden
vol, en wreekten bij Duinkerken hunne nederlaag,
aangevoerd door zekeren acrerman, cn geholpen
door Engeland^
rjs^. Graaf lodewijk, in een gefchil met den hertog
van Berr^ gekwetst, overleed aan zijne wonden,
en werd door filips I., hertog van Bourgondit, die
den bijnaam van den Stouten droeg» en mee lodevvijks