Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 ,)
rmg niet laten vsren« m^rgareet kwnm terug, en
herriep haren afftand, waardoor uroote verdeeldheid
ontftond. Ds voornaamfte fteden waren voor den
zoon, en noemden zich Kabeljaauw$ch; de meeste
edelen en aanzienliilcen waren de moeder toegedaan,
en noemden zich Hoeksch, Intusfchen had willem
zich als graaf van Hnlland doen huldigen.
margareet zochc in deze omftandijjheid hulp bij
EDUARD HU, koning van Engeland^ die met eene
barer zusters gehuwd was. Zij rustte eene vloot
uic, en overwon in eenen fcheepsftrijd haren zoon
bij f^eere; doch een tweede ftrijd van dezen aard, i3$i«
bij den BricI geleverd, viel zoo ongelukkig voor
haar uit, dat zij naar Engeland moesr vluijcen, en
Holland^ Zeeland en Friesland aan hem afitaan.
willem V., die naden dood vnn margareet, ook 1555*
Henegouwen bekwam, regeerde na dien tijd nog twee
jaren , wannaer hij krankzinnig werd. Hij bleef te
Que^noi in Henegouwen tot aan ziinen dood , die waar-
fchijnlijk dertig jaren later voorviel. In ziine plaats
werdALBRECHT van Beyeren:i\s ftedehou lei aangelleld»
Niet minder dan Holland deelde^^ andere Neder-
landfche gewesten in de binnenlandfche verdeeldhe-
den, In Friesland begon nu de hevige partijfchap 1330.
der Schieringers en Fetkoopers te blaken, welke
langer dan 150 jaren heeft geduurd, en eerst met het
verlies Friefche vrijheia eindigde.
Gelderland\Qt^ox\dQX<\trï twist van fvee ftrijdende
partijen, de heeckerfns en nnonkhonsten. De
eerfte was reinoud UI. en de andere deszelfs broe-
der EDUARD toegedaan. In een hevig gevecht bij
7»/, werd reinoud gevangen, en raoesc het gezag 1361,
san zijnen broeder eduard afftaan.
Om dezen tijd éaóóe Nederland in den ontzet-
renden hongersnood en de pest, liie derzelver verwoes-
ting over geheel Eu: opa verfpreidden.