Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 40 )
Henegouwen en Holland, willem IV. margaüeet.
willem V. Gelderland, reinoud III. edüard
willem I. Braband, joanna en wenceslaus,
Vlaanderen, filips I. de Stoute.
IJ43« willem IV., ilechts 19 jaren oud, was zijnen va-
der in de regering opgevolgd. In het eerfte jaar zij-
ner regering, werden Holland, Zeeland en vooral Vries-
land door eenen verfchriitkelijken watervloed geteis-
terd, waardoor vele dorpen overftroomd werden, en
eene groote menigte menfchen het leven verloor. Hij
was in den hiervoren vermelden oorlog meer in naam dan
»345. in daad bondgenoot van Engeland. Hij belegerde Ut-
recht, ennamdieBisfchoppelijke (lad bij verdrag in,
wordende daarbij bepaald, dat 400 burgers, ongegord,
blootshoofden barrevoets, den graaf voor zijne tent
op de knieën om vergiffenis moesten komen fmeeken.
Nog in hetzelfde jaar, trok hij tegen de muitende
Friezenop, doch naauwelijks was \\'\]ie Stavoren ge-
lord, of hij werd met hen handgemeen en fneuvelde.
Hij was de derde Hollandfche graaf, wien de onder-
werping van dit volk het leven kostte.
il45. margareet, zuster van den overledenen graaf, die
met keizer lodewijic van Beycren gehuwd was, werd
tot opvolgfler van willem IV. benoemd. Onder hare
regering begonnen de zoogenaamde Hoekfche en Ka-
beljaauwfche verdeeldheden, die bijna 150 jaren ge-
duurd, en het land dikwijls zeer ongelukkig gemaakt
hebben. Na ruim drie jaren geregeerd te hebben,
ftond zij het bewind af aan haren zoon willem, on-
<ler voorwaarde, dat hij haar 's jaarlijks io,coo oude
fchilden, zijnde 7500 gulden onzer tegenwoordige
munt, zoude uitkeeren, behoudende zij alleen het
bewind over Henegouwen voor zich. willem betaalde
bet bedongene jaargeld niet, en wilde ook de rega-