Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 39 )
lanä^ die, bovendien, een* krachiigen (leun vond
ïn zekeren jakob arteveld, een rijk inwoner van
Qent^ die op zijne medeburgers groot gezng oefende.
Graaf LODEWIJK en konirgTAN, graaf van Luxemburgs
liiclJen de zijde van filips, koning van Frankrijk.
belegering van Kawcrijk, door de bondgenooun,
mislukte, doch bij Sluis raakten re EngelfcheFrati'
fche vloten Onags, waarbij Etigeifchen, die reeds af-
deins len, door hulp der Flamingen ^ de overu inning
behaalden. Nu deed edüard eene poging om lode-
ivrjK de pnriij vnn Frankrijk te do,:n verlaten, doch
die mislukte. Daarop, zeit" i'i Vlaanderen gekomen
zijnde, meende hij, door invloeJ van artilVeld, den
graaf, diebijni alle gezag verloren had, te dojn afrot-
ten , doch dit liep even vruchteloos af; artf.velo
viel 'm *s volks ongenade, en werd met vele EngeU
fchen, die hii binnen Qent wilde voeren, van het leven
btfroof^d. Niet tegenftaande-dit, bleven de Qentennan
de /.aak van /^«^'e/^w^/geirouw; zij oninamen den graaf
zelfs Dtndermonde, lodewijk was iniusfchen nasr
Frar.htjk vcitrokketi, iiic hoofde van het aldaar drin-
gende gevaar, want edüard was geland, en trok op
/'^/jy aan. filips ging hem met 100,000 man te ge-
mocr. Het kwam bij Crec-^ tot een irefFen, en de
werden (geheel cn al Refligcn*, 30,000 hun*
ner fneuvelden. jan van Bohewen^x) Luxemburg qxï
LODEWIJK van Vlaanderen vonden mede den dood
in dit gevecht,
LODtwijK ir. van Male volgde zijnen vader in de 1483,
regering op. Aanvankelijk ko&tte het hem veel moei-
te, om de Flamingen te bevredigen.
Konen tijd te voren waren ook de Luikenaars
door hertog jan III. geOagen en beteugeld, naardien
zij hunnen bisfchop êkgelbert vaw der mark ver-
dreven hadden»