Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 38 )
woede. Met zwaarden, knodfen en ftokken gewa.
pend, valt men op den adel aan. De graaf van Na-
men ontfnapt, doch die van Vlaanderen wordt ge-
grepen , en moet de edellieden van zijn gevolg on-
i3>5. der zijn oog zien vermoorden. De opftandelingen
later het onderfpit delvende, luisterden naar een
verdrag, maar verbraken hetzelve fpoedig, waarop
de Franfche koning, filips van Valois, zijnen
leenman te hulp fnelde. Bij hem voegden zich de
graven 'imHenegouventn Holland en die van Vlaan»
deren en Namen, en nu weiden de opllandelingen
tot onderwerping gedwongen.
i3«>. Ten zelfden tijde ffonden ook de Luikenaars te-
gen hunnen bisfchop in de wapenen. GraafREiKouD
II. van Celder dempte, na een' bloedigen (lag bij
Has feit, dezen opftand. Sommigen willen, dat in
dit gevecht het eerst vrn schutgevaarten of lange
kanonnen gebruik gemaakt is.
>31''. Hertog jan van Braband zag zich weinige jaren
later door jan, koning van Bohemen en graaf van
Luxemburg, een deel zijner goederen betwisten, ter-
wijl LODEwijK van Vlaanderen hem om Mechelen
den oorlog aandeed. Na het aanrigten van wederzijd-
fche verwoestingen, werden de gefchillen bijgelegd.
Intusfchen was er weder een oorlog ontftaan tus-
fchen Frankrijk en Engeland, waarin de meeste Ne-
derlandfche vorsten deel namen. Hertog jan van Bra^
band, keinoud van Gelder, mLht-Uv^tw Henegouwen
fn Holland, en, na diens dood, zijn zoon en opvol-
ger, kozen de zijde vaoEDUARD, koning van Enge-