Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 37 )
door twisten tusfchen magiipe eeflachten gefchokt,
en leed eenen inval van de die door den i3otf,-
potestaat reinier kaminga, na een hevig gevecht,
geflapen werden. Zes dagen na dien flag overleed
kaminga aan zijne wonden.
De Uollandfche graven en ütrechtfche btsrchop-
pen deden intusfchen hunne oude oanfpraken op
Friesfand geK'en. Na veel twist en (Irij Js, geluk-
te het eindelijk willem lil, van HoVandy zich als
heer in Friesland te doen erkennen. tjas.
Vlaanderen^ lodfwijk L van Nevers, lopewijk
lU van Male, Lu:}sembutgy jan I.
Alle deze twisten en oorlogen werden door die in
Vlaanderen overiroITen, Granf robert van Bethu-
fie overleden zijnde, volgde zijn kleinzoon, lode-
wijk I. van AWers hem in die waardigheid op. Zijn
oom ROBRRThetwistte hem dit gezag, doch deF/'//«-
fc/te koning karet, de Schoone deed uitfpiaak ten
voordeele vnn lodewijk. Grnaf jan van Namen^ die
alzijnen invloed aan h^t Franfche hof voor lodewijk
hid gebruikt, werd door dezen begifcigd met de ftad
Sluis in Flaandcren^ toen eene haven van vet! be-
lang. De inwoners van Bru^^e^ over dit gefcHenlc
ten hoogftemiünoegd, verzetten zich met gewel.i daar-
t^'pen. Graaf lodewijk komt ze'f te Brugge, om
het volk door zachtheid te winnen, doch zii liepen
hem mede, vallen op Sluis aan, en nemen den tïrnof
van Namen gevan^^en v doch beide graven, flecfit 1335.
bewaakt, ontfnapten. De opflandelin^en vervolgen
de edelen, en gaan hierin met de grootfte hevigheid
voort, h.-tlende nog andere fteden in hun belang over,
in weerwil der pogingen van lodewijk cm hen te
doen bedaren. De edelen verhalen hunne fchade op
de burgers, lodewijk komt te Kortrijk, en (leekt
de voorfteden m brairi; doch nu ontvlamt volks