Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 36 ,)
iso«, fchudding. Hertog jan II. onderdrukte met moefts
deze onlusten, en moest ook de Joden in zijne
befcherming nemen, dia hevig vervolgd werden.
1315. Kort daarna ftierf hij, en werd door zijnen zoon
jan III. opgevolgd, onder wiens bewind, bij den
aanvang zijner regering, het volk mit hongersnood,
pest en andere rampen te worllelen had.
jjij. Gedurende alle deze woelingen, waren er in Na-
men ook onlusten ontdaan, waartoe het drukkende
der belastingen aanleiding gaf; en naauwelijks was
dit ongenoegen geflild, of de burgers van Bouvig-
I JIJT. nes en Dinant beoorloogden elkander met onbefchrij-
1318. felijke woede. Gelderland leed onder de verdeeld-
heden tusfchen beinoud I. en deszelfs zoon rei-
koud II., en graaf willem van Holland bragt ecr-
ijaj. lang het door panijfchappen verdeelde Friesland
gedeeltelijk onder zijne heerfchsppij.
Friesland.
In den aanvang der 14de eeuw wss het gezag
der Hollandfche graven in Friesland zeer vermin,
derd, waartoe de oorlog met de Vlamingen, en de
verwijding van het Vlie, hetwelk door vele over-
ftroomingen tot een' zeeboezem werd, voorzeker
heeft medegewerkt.
Vroeger zou graaf willem II. vergeefs getracht
hebben zich als heer van Frieslind te doen er-
ii88, kennen. Een togt van floris V. zou door on-
1290. derwerping gevolgd zijn. Twee jaren later gaf
keizer rudolf aan reinoud, graaf van Celder, als
landvoogd, het bewind over Friesland. Een op-
1307. dand tegen jan I, van Holhnd werd wasrfchijnlijk
door de Oostj'rieten begunrtigd; echter bleef Sta-
voren aan da Hollandfche regering verkleefd.
. Gedurende dien tijd werd Frialand inwendig