Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 35 ,)
CU Zeeland, aan te vallen. Zij maakten zich "an bij*
na geheel Zeeland meester, en drongen in Holland
door tot den Haarlemmer • hout, waar de Flamin-
gen door witte van Haamßede niet alleen gefluit,
maar ook bij het Manpad omüreeks Haarlem, ge-
heeilijk geflagen werden. Dit eerfle voordeel fpoor- «J«!«
dc de Hollanden aan, om zich van de vreemde
overheerfchiii.i.; te ontdoen; en dit gelukte zoo wel,
dat binnen acht dagen, zonder gevecht van eeni;;
belang, geheel Holland door de Vlamingen ontruimd
werJ.
Meer moeite kostte het om hen uit Zeeland te
verdrijven ; doch ook dit gelukte eindelijk met hulp
der Franfchen, Een bloedig zeegevecht vai) ander- ija^,
halven dag, waarbij 10,000 Vlamingen fneuyelden,
en een nog grooter aantal gevangen genomen werd ,
befliste ten voordeele der Hollanden', en nu out-
ruimden de Vlamingen ook geheel Zeeland,
Met dezen flag fcheen het krijgsgeluk zich ten
voordeele der Franfchen te keeren. filips rukte in
Vlaanderen. Het kwam tot een treffan, endtVlamin-
gen moesten het flagveld ruimen met een verlies vaft
14,000 man. Intusfchen verminderde dit geenszins
hun tegenftand, zoodat filips eradelijk gedrongen
werd eenen vrede op billijke voorwaarden te fluiten'ï isof-
Om dezen tijd werd Henegouwen en Holland
door graaf willem Ilt., die zijnen vader jan II.
opgevolgd was, geregeerd; terwijl het gezag ove^
Vlaanderen op robert III. van Bethüne, zoon
van GUY, was overgegaan.
De fleden, allengs in aanzien toegenomen, eisch-
ten gelijke regten met de edelen, en hieruit ont-
bonden hevige gefchillen. In Holland werden deza
eisfchen door graaf willem ontweken, doch ia
Braband en elders baarden zij de grootfle opfcbud-
3 •