Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 ,)
eene geruste regering in Holland en Henegomvtn
hopen — doch dit mislukte, jan van Renesfe, een
Zeeuw, bragt de Zeeuwen in op.lmd, en nam z j-
ne loeviugt tot kei/.er albert van Ooitenrijk. Deze
ijoi. pigingen liepen voor beide bondgenooten ongeluk-
kig af, en graaf jan behield de overhaiid.
De Vlamingen verzeiteden zich weldra te?en de
1302. Fraufche heerfchappij • Een linnenwever te Brugge,
Pieter le roux, plaatste zich aan het hoofd der op-
Handelingen, en leide daarbij veel moeds aan den da^,
doch bezoedelde zich met den moord van 3500
Franfchen, Gent volgde het voorbeeld van Brugge.
Verfcheidene fteden vielen de opflandelingen in han-
den, Zij erkenden guy, zoon wnn den graaf van
Vlaanderen, willem van Gulik en jan van Kuik
als hunne hoofden. Gent werd echter weldra ontler
de Franfche heerfchappij terug gebragt, en filips
verzamelde een leger van 47,000 man, dat onder be-
vel v.m robert van Artois tegen Kortrijk optrok.
Het Vlaamfche leger beftond Hechts uit ongeoefende
wevers, met hooivorken, bijlen en hamers gewapend;
doch hunne geestdrift zegevierde op rie geoefende
krijgskunst der Franfchen, en deze laatfte leden eene
groote nederlaag; 15,000 Franfchen, vele edelen en
robert vtin Artois fneuvelden. Ook 8000 vergul-
de fporen werden den overwinnaars ten buit.
Terftond na deze nederlaeg, vielen /{<>'.</?/, Gent
en andere (leden der vreemde heerfchappij af, en
geheel Vlaanderen was bevrijd. Eene nieuwe poging
van filips om de Vlamingen ten onder te brengen.
Waartoe hij met 70,000 man in Vlaanderen viel,
liep even vruchteloos af.
Door dezen voorfpoed aangemoedigd, verbonden
I303« de Vlamingen zich met jan vjh Braband, en nu
»i04. befloten zij de Franfchen en Hollanders in Artois