Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 33 ,)
JAN f., was de nasste ertfrcnsam. en op dezen gfnij
de wsardigheid van graaf van Holland over, welke
hij onder den naam van jan II. aanvaardde.
Gedurende de twisten over de voogdijfchap in
Holland, maakten de Franfchen zich meester van
Vlaanderen, en hielden guy gevangen.
Met het einde van dit tijdvak, eindigden ook de
Kruistogtcn, die eenen belangrijken invloed op het
v. elzijn van Europa gehad hebben. Vele kleine
dwingelanden verkochten hunne goederen. Het ge-
tal der (laven verminderde, en de boeren- en bur-
gerüand (leeg in aanzien. Het aantal fteden ver-
meerderde; zij werden met vrijheden begiftigd, en
zoo nam handel, vlijt en welvaart allengs toe. Men
rigtte fcholen op voor de Godgeleerdheid, Wijsbe-
geerte, Geneeskunde en Regtsgeleerdheid. De taal
werd aanmerkelijk befchaafd, en onder de eerften,
die zich hierin voordeelig ondcrfcheidden, telt men
maerr.ant en mf.us store. De zeden bleven ech-
ter, in weerwil der aanmerkelijke verbeteringen,
over het algemeen nog woest en ruw.
vierde TIJDVAK.
van de vereeniging van Henegouwen met
Holland tot die van al de Nederlanden
onder het Bourgondisch-Oostentijkfck*
huis.
CJ. 1300-1543.)
Henegouwen en Holland, jan II, wiLLBM III.
Vlaanderen, robert III. van Beihune, Bra-
band, jan lil. — Namen jan I. Gelderland
reinoud II.
In het begin van dit tijdperk, was Nederland
biina geheel aan de Franfche belangen verbonden.
JAK II., "door Frankrijk onderfteund, kon du« op
3