Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 58 ,)
Brabanders geflagen. godfried, zich vervolgens
met HENDRIK van Limburg verbonden hebbende,
rigtte groote verwoesting aan, doch werd daarin
door den nieuwen graaf van Henegouwen, boude-
1181. wijn V., gefluit. Kort daarna ontllond er een
oorlog tusfchen Henegouwen en Namen, over de
opvolging, die zich eerlang over geheel Nederland
verfpreidde. Braband, Limburg, Holland en Gu-
1191. lik hadden zich tegen boüdewijn vereenigd, die in-
tusfchen Vlaanderen, na den dood van filips,
wiens zuster margareet hij gehuwd had, met He-
negouwen vereenigd had. De bondgenooten werden
1194. geflagen, waardoor filips, boudewjjns broeder Na-
men bekwam.
Holland, dirk VII. ada. Willem I. Gelder,
otto II. Braband, Hendrik I.
1190. DIRK VII. volgde als oudfle zoon zijnen vader
FLORis in Holland op , terwijl zijn broeder Willem
zich nog in het //. Land ophield, en Acre hielp
bemagtigen; doch naauwelijks was deze terugge-
1195. keerd, of hij flond met de Drechter Friezen tegen
zijnen broeder op. Intusfchen was dirk, om het
herflellen van den tol te Geervliet, met de Vlamin-
gen in oorlog geraakt, die in Walcheren gevallen
waren, dirk trok in perfoon tegen de Vlamingen
op, en verfloeg hen, terwijl zijne vrouw aleid de
Westfriezen overwon, dirk fchonk zijnen broeder
vergiffenis, doch fchond naderhand dit verdrag, la-
tende hem op het flot ter Horst gevangen zetten.
Spoedig echter ontfnapte willem, huwde met aleid,
dochter van graaf otto van Gelder , en verzoende
zich vervolgens met zijnen broeder.
De keus eens nieuwen Utrechtfchen bisfchops gaf
eerst aanleiding tot twist tusfchen Holland en Gel-
der, maar bewerkte vervolgens eene naauwe ver-