Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 27 ,)
ophield, deed boudewijn. IV. van Hsnegouweii
eenen inval in Vlaanderen, dirk , terug gekomen
zijnde, floeg boudewijn, doch verzoende zich mst
hem, en gaf zijne dochter margare'et aan den
zoon van boudewijn ten huwelijk. Vervolgens 1150.
Hond hij de regering af aan zijnen zoon filips , en
vertrok weder naar het H. Land. Deze beide gra- 1157.
ven, namelijk dirk en filips, hebben in Vlaande-
ren verfcheidene goede inrigtingen tot (land gebragt.
Holland, f loris III.
In Holland volgde floris III. zijnen vader dirk 1157.
in de regering op. Een nieuwe tol, door hem te
Geervliet geheven, belemmerde den handel der Vla-
mingen. Hieruit ontftond een oorlog met filips nsj,
van Vlaanderen, zoon van dirk van den Elzas,
die floris in eenen w.iterftrijd gevangen nam. Hier-
doorging het land ten zuiden àst fVesterfchelde voor
Holland verloren. Intusfchen waren de IVestfriezen
tegen floris opgedaan, en hadden Alkmaar geplun-
derd en verbrand, floris, die hen poogde te be- ngj,
teugelen, werd geheel en al geflagen. Bij deze ram-
pen, voegde zich nog geweldige ftormen en water- 1170.
vloeden, die het land deerlijk verwoestten. Hij ging
vervolgens ten kruistogt, en ftierf te Antiochie. njo.
Henegouweu, boudewijn V. Limburg, Hendrik,
Henegouwen en Vlaanderen, boudewijn V.
(VIII in Vlaanderen).
boudewijn van Henegouwen en de heer van Eng-
hien in twist geraakt zijnde, welke twist door her-
tog godfried III. aangevuurd werd, gaf dit aanlei-
ding tot eenen oorlog tusfchen godfried en boude-
wijn , waarin de graven van Vlaanderen , N^m-n en
Luxemburg deelden. In dezen ftrijJ warden de