Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 ,)
Vlaanderen, robert II. boudewijn. VH. karel
de goede, willem van Normandie, dirk van
den Elzas.
robert II. van Vlaanderen moest zich na zijne iioj.
terugkomst uit het Heilige land tegen boudewijn III.
van Henegouwen, en de keizers Hendrik IV. en V.,
verzetten. Zijn zoon boudewijn VII., die hem op- mo.
volgde, herftelde door meer dan gewone geflrengheid
de orde. Zijn opvolger, karel de goede genaamd,
een vriend van orde, doch minder geftreng, betoon-
de zich in eenen hongersnood de vader zijns volks te mj.
zijn, doch hij werd te Brugge door graankoopers
vermoord, willem van Normandie werd door den 11S7.
Franfchen koning als graaf van Vlaanderen aange-
fteld, naardien boudewijn geene kinderen had nage-
laten. Zijne dwingelandij noopte de edelen om
dirk van den Elzas te ontbieden, en hem het ge-
zag op te dragen. In den burger-oorlog, die hier-
door ontftond, werd dirk geflagen; doch willem,
zich onvoorzigtiglijk onder de muren van Aalst wa-
gende, werd doodelijk gewond, waarop dirk zon iias.
der tegenftand het beftuur over Vlaanderen in han-
den kreeg.
Holland, floris II. dirk VI. Gelder, gerhard.
Onder het vreedzame befluur van floris II., zoon 1109,
van dirk V., was het graaffchap Holland magiig en
rijk geworden. Na zijnen dood, aanvaardde zijne na«,
weduwe, petronella van Saksen, voor haren zoon
dirk VI., het beduur, en wendde vergeeffche po-
gingen aan om hem het graaffchap Vlaanderen te
bezorgen, dirk VI. zelf het beduur in handen ge-
nomen hebbende, kwam eerst in oorlog met de
Westfriezen, aan wier hoofd zich ^zijn broeder flo- 113».