Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( =4 )
welke hoedanigheid hij waarfchijnlijk de Ilad Delft
geflieht heeft, godfried overleed aan de gevolgen
107«. eener wonde, hem verraderlijk toegebragt. Na zij-
nen dood, en na dien van bisfchop Willem, welke
mede aanfpraak op Holland maakte, geraakte dirk V.
!n het bezit van zijn graaffchap, en regeerde dit
jaren in vollen vrede.
Nederlotharingen, koenraad, godfried VI.,
hendrik van Limburg, godfried VII.
In Nederlotharingen werd koenraad, 's keizers
zoon, en kort daarna godfried van Bouillon, neef
van godfried V., hertog. De naam van dezen laat.
ften is in de gefchiedenls der Kruistogten zeer ver-
maard. Deze kruistogten hadden ten doel om de
Christenen van de mishandelingen, welke zij in het
Heilige land moesten ondergaan, te verlosftn. Te
dien einde werd er in eene Kerkvergadering te Cler-
mont tot eenen krijgstogt naar het Oosten befloten.
1098. Vele edelen uit Belgie, Holland, Zeeland en Fries-
land mmen deel aan dien togt, onder welke edelen
robert If., graaf van Vlaanderen, boudewijn II.,
graaf van Henegouwen, en vooral godfried van Bouil-
lon zich bijzonder hebben onderfcheiden. Deze po-
1897. werd aanvankeliik met eenen gunftigen uitÖag
bekroond. Jeruzalem werd ingenomen, en godfried
1008. O*" ^'j"® dapperheid tot koning over hetzelve verko-
zen. Na eene korte regering, overleed hij, en
iioo. werd door zijnen broeder boudewijn opgevolgd,
tioi.' n® godfried, werd hendrik van
Limburg hertog van Nederlotharingen. Deze door
hendrik den V., zoon van keizer Hendrik IV., afge-
. . zet zijnde, werd godfried I., Graaf van Leuven en
' ' Brusfel, onder den naam van godfried VII. met het
hertogdom befchonken, welk hertogdom vervolgen»
onder den naam van Braband voorkomt.