Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( >3 )
ireeg Nederhtkgringen, na den dood van hertog
frederik,
HJland, FLoRis I. dirk V, Vlaanderen, robert,
boudewijn VI. arnoud. Nederlotharingen,
godi'riei) V.
floris I. volgde zijnen broeder dirk in Holland 1049,
op. Alras werd hij door bisfchop willem van Ut-
recht en deszelfs bondgenooten aangevallen. Hij
lokte zijne vijanden in eene hinderlaag nabij Lord- ,058.
recht, en behaalde eene volkoinene overwinning. Na
eene tweede overwinning tusfchen Maas en Waal,
nabij Neder-Hemert, werd hij overvallen en gedood, lofii.
Zijn minderjarige zoon, dirk V. volgde hem, on-
der voogdijfchap van zijne moeder, geertruid van
Sakfen, op, welke zich met robert, bijgenaamd de
Vries, den jongden zoon van boudewijn V. van
Vlaanderen, die reeds tweemalen na den dood van
FLORis zich van Holland had willen meester maken,
in den echt verbond. Omtrent dezen tijd is het, dat
de naam van Holland het eerst, ter onderfcheiding
van andere gewesten, in de gefchiedenis voorkomt.
boudewijn V. van Vlaanderen, en kort daarna 1007.
zijn zoon en opvolger, boudewijn VI., geftorven
zijnde, eischte robert de voogdijfchap over zijnen 1070,
neef arnoud, welke hem door rijkhilde, boude»
wijNs weduwe, betwist werd. Zij tastte zelfs Ro-
bert's goederen aan; doch door hare wreedheden,'
had zij de Vlamingen tegen zich , die robert tot
graaf verkozen, filips, koning van Frankrijk, en 1071.
rykhilde's tweede zoon, boudewijn, verzetteden
zich daartegen, doch werden gellagen.
In Holland was robert minder gelukkig. God-
fried V., de bultenaar, hertog van Nederlotha-'
ringen, noodzaakte robert met de zijnen te vlug-
ten, en regeerde in Holland als wettig graaf, in