Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C " )
Nederlotharingen, gozilo I. gozilo II. frederik.
Vlaanderen, boudevvijn V. Holland, dirk IV.
io»s. Hertog godfried werd door zijn' broeder gozilo
opgevolgd, die ook het beftuur over Opperlotha-
ringen in handen kreeg. Onder zijn beftuur, geno-
ic.44. ten de Nederlanden rust; doch na zijnen dood, ont-
ftond er wederom een feile krijg, waarvan de ellende
nog door eeneo verfchrikkelijken hongersnood ver-
meerderd werd.
gozilo II., jongfte zoon van hertog godfried,
had, na den dood van dezeu, het bewind over 0/>-
perlttharingen verkregen, tot fpijt van zijnen Broe-
der GODFRIED, Wien Nederlotharingen was te beurt
gevallen, doch die het beftuur over geheel Lotha-
ringen in handen wilde hebben, waarom hij de wa-
penen tegen zijnen broeder opvatte, doch door
den keizer van alle gezag verftoken werd. gozilo II.
verving zijne plaats, en had frederik van Luxem'
JC16. burg tot opvolger.
godfried, over dit verlies ten hoogfte gebelgd,
verbond zich me: boüdewijn V., graaf van Vlaan-
deren, en dirk IV. graaf van Holland, wien, door
den keizer, ten behoeve van den Utrechtfchen Bis-
fchop, Dordrecht ontweldigd was; als mede met
herman, graaf van Henegouwen, In dezen oorlog
defd de keizer een' inval in Holland, en nam Vlaar.
1047. dingen in, doch graaf dirk veroverde alle zijne fche-
pen, en hernam Dordrecht, welke ftad hij in het
1048. volgende jaar weder verliezen moest, doch andermaal
hernam, en daarin, door een' fluikmoordenaar, zij-
1049. nen dood vond. godfried en boüdewijn hadden in-
lusfchen het keizerlijk paleis te Nymegen verbrand.
De vrede, hierop door paus leo IX. bewerkt,
1057. was van geen langen duur; doch na 's keizers dood ,
werd dezelve te Keulen gefloten, en godfried her-