Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 ,)
ling van godfried III. van Eenham tot herto? v»n i«o5i
Nederlotharingen. boijdewijn IV., graaf van Vlaan-
deren, was de eerfte, die zicli daartegen openlijlt
verzette. Hij bemagtigde Falenciennes, waartegen ion,
keizer Hendrik zicli te vergeefs aankantte.
Leuven, Lambert III.
Intiisschen was, lambert, graaf van Braband,
zijn neef, lambert II., graaf van Leuven, op eigen
gezag in deszelfs bewind opgevolgd, hetwelk zeer
tegen den zin was van den keizer, die dit graaffchap
voor hertog godfried beftemd had. godfried be-
legerde daarop Leuven, doch werd afgellagen. 1013.
lambert viel, met reinier IV. van Henegouwen ver-
eenigd, den hertog aan, doch sneuvelde in den 1015.
flag bij Florennes.
Holland, dirk III.
Gedurende de onlusten in Leuven, had dirk III.,
graaf van Holland, het land omtrent de Merwe,
waarop de bisfchoppen van Utrecht, Keulen en Trier
aanfpraak maakten, bezet, en aldaar eene verfchanfing
opgerigt, diedeoorfprong der ftad Dordrecht gewor-
den is. Hier liet hij eenen tol heffen, ^hetwelk hem
de haat van kooplieden en geestelijken op den hals
haalde, die bij den keizer het gebod bewerkten om
Dordrecht te flechten. Graaf dirk weigerde hieraan
te voldoen, en daarom werd hertog godfried met
een talrijk leger afgezonden om dit bevel te vol-
brengen; doch, onkundig van de doorfnedene land-
ftreek, geraakte zijn leger flaags, in wanorde, en op 1018.
de vlugt. Aanmerkelijk was dit verlies, godfried
en REINIER van Henegouwen werden gevangen ge-
nomen, en graaf dirk bleef meester van het verover-
de land. Hij was de eerste der Hollandfche graven,
die eenen togt naar het H. land deëd.