Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 20 ,)
hertog godfried, vm Ferdun, die door zijn
9«+. zoon godfried II. opgevoigd werd.
Luxemburg, Siegfried. Vlaanderen, boude-
wijn III.
9«3« Om dezen tijd, vindt men van Siegfried, als
graaf van Luxemburg, melding gemaakt. Ook
9s8. ftond, omtrent dezen tijd, arnold het beftuur over
Vlaanderen aan zijnen zoon boudewijn III. af,
9«i. doch deze overleed niet lang daarna.
Henegouwen, reinier \\\. Nederlotharingen , karel.
reinier de II., wegens verdrukking zijner onder-
hoorigen gevangen gezet zijnde, trachtten zijne zo-
nen reinier en lambert hun vaderlijk erfgoed te
herkrijgen, hetwelk hun niet dan na veel bloedftortens
977. gelukte. Te voren was karel, broeder van den
Franfchen koning lotharius, door keizer otto II.
tot hertog van Nederlotharingen benoemd. Hij
wendde vergeeffche pogingen aan om de kroon van
Frankrijk te bekomen, doch ftierf in de gevangenis.
Holland, arnoud.
9b5, arnoud volgde zijnen vader dirk II. als graaf van
Holland op. Spoedig moest hij, met eene aanzien-
993. lijke magt, tegen de Weuj'riezen, die hem weiger-
den te huldigen, optrekken. Het kwam in de vlakte
van Winkelmade tot een treffen. Hij verloor den
flag, en, al vlugtende, het leven.
Nederlotharingen, otto, godfried III. Vlaan-
deren, boudewijn IV.
1004. Na den dood van otto , karels zoon en opvol-
ger, ontftonden er weder nieuwe onlusten. Sommi-
ge graven toonden zich te onvreden over de aanftel-