Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 ,)
land van N''aas In Vlaanderen ter leen bekwam, ea
dat hij dit onder de otto's behield.
Lotharingen, koenraad. Vlaanderen, arnold.
Nederlotharingen, Godfried I. en II.
gizeluert, hertog van Lotharingen, verbond 9''«
zich eerst tegen karel den eenvoudigen, en vervol-
gens tegen Keizer otto, welke beiden hij beurte-
lings toe- en afviel. In eenen ftrijd tegen den laat-
ften, bij Andernach, geflagen zijnde, verdronk hij 939*
in den Rijn.
Keizer otto benoemde daarop otto, graaf van
Verdun, tot hertog van Lotharingen. Bij deze ge-
legenheid, kwam Keizer otto in iz Nederlanden,
nam het flot te Gend in, en ftelde over het verover-
de landfchap zekeren wichman als graaf aan. ar-
nold, graaf van Vlaanderen, wist zich van dien 949.
buit meester te maken, en gaf daarvoor zijne doch-
ter aan wichman ter vrouwe.
Na den dood van Hertog otto , kwam het be- 943,
ftuur over Lotharingen aan koenraad , hertog van
Frankenland. Dit was zeer tegen den zin der Bel-
gen, die gaarne het beftuur in handen van rei-
nier II. van Henegouwen gezien hadden, koen-
raad, tegen keizer otto opftaande, verloor het ge- 954.
zag over Lotharingen, dat nu overging op bruno ,
's keizers broeder en Aartsbisschop van Keulen.
8run0, door reinier II. van Henegouwen aange-
vallen, nam dezen gevangen, en schonk deszelfs 958.
graaffchap aan zekeren ricarius. bruno verdeelde
vervolgens Lotharingen in twee deelen, wordende 959.
deze deelen, door de namen van Opper- en Neder-
lotharingen, vnn elkander onderfcheiden. Neder,
lotharingen, dat de zuidelijke Nederlanden, behalve
IVestvlaanderen, en een gedeelte der Noordelijke
Nederlanden bevatte, kwam onder het beftuur vau