Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 18 )
der kerken van Henegouwen vrijkocht, rollo,
door deze blijken van huwelijksliefde getroffen, gif
aan de echtgenooten de helft dezer fom terug, uei-
niea in ongenade bij zijnen oppervorst zwentibold,
koning van Lotharingen, gevallen zijnde, werd bij
nevens andere grooten afgezet, doch naderhand
door lodewijk uit Diiitschland weder herfteld. Na
den dood van dezen, bewerkte hij, dat karel de
eenvoudige, uit Frankrijk, het beftuur over Lotha-
ringen verkreeg, die hem daarvoor met den titel
van Hertog von Lotharingen befchonk. Na zijnen
91«. dood, volgde zijn oudfte zoon Giselbert hem in die
waardigheid op. Zijn tweede zoon, reinier' II.
kreeg het beftuur over Henegouwen, en zijn derde
zoon, lambert, meent men dat graaf van Leuven
werd, wordende hij voor den ftamvader der latere
hertogen van Braband gehouden.
joj. Omtrent dezen tijd, zou berengarius, gehuwd
met de oudfte dochter van reinier van Lotharin.
gen. Namen, als een erfelijk graaffchap, verkregen
hebben — waaromtrent echter niets met zekerheid
te melden is.
Holland, dirk I. en II.
Deze zelfde onzekerheid heerscht ten aanzien van
889. het graaffchap Holland, dat toen nog tot Friesland
behoorde. Reeds vroeger, vindt men van giften
door keizer arnold, aan zekeren graaf gerolf in
Holland, gewag gemaakt; als mede ook door karel
9»». den eenvoudige» nan dirk I. Deze dirk I., wil
men, dat de eerfte graaf van Holland geweest is.
Zijn zoon dirk 11. volgde hem op. Niets laat zich
van beide graven met zekerheid zeggen dan dat de
laatste van kojyiig-lotiiarius van Frankrijk het