Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 17 ,)
Vlaanderen^ Holland, Gelderland met Zutphen,
Henegouwen en Luxemhurgv/ixixi Graaffchappen, ea
Utrecht met Overijsfel werd door Bisfchoppen be-
ftuurd.
Niet te gelijker tijd werd de erfelijkheid dezer
leenen gewettigd, en ook niet overal zonder tegen-
ftand. Veel duisters heerscht er in de gefchiedkun-
dige opgave van dien tijd; en dit geheele tijdvak
kenmerkt zich mede door onlusten en oorlogen van
verfchillenden aard. Moeijelijk is het om de gebeur-
tenisfen in dit tijdvak zamen te vatten, en onmoge-
lijk om dit in eene korte fchets te doen, weshalve
wij flechts een en ander kunnen aanflippen.
Vlaanderen t boudewijn I. en II.
boudewijn met den ijzeren arm, die om zijne
dapperheid dien bijnaam verwierf, was eerst hout-
vester van Vlaanderen; doch, na eenigen tegenftand,
met judith , dochter van karel den Kalen, gehuwd,
verhief laatstgenoemde hem tot den rang van graaf,
en gaf hem bijna het geheele tegenwoordige Vlaan- sfij.
deren, benevens Artois, en een gedeelte van Picar-
dye ten noorden der Somme ter leen. Hij werd door
zijnen zoon boudewijn II. opgevolgd. 879,
Henegouwen, reinier I. en II. Lotharingen, rei-
nier, giselbert. Leuven, Lambert. Namen,
berengarius.
Veertig jaren later dan Vlaanderen werd ook
Henegouwen een erfelijk graaffchap onder reginer
of reinier. In eenen flag tegen de Noormannen,
viel deze in handen van rollo, derzelver opper- g^s.
hoofd, doch hij had zijne vrijheid aan zijne vrouw
albrada te danken, die hem voor twaalf gevangene
bevelhebbers vaa rollo, en alJhfit^^ud en rilver