Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C lÄ )
tot den zoon over. Weinigen verzetteden zich te-
pen deze inbrenlf. Sommige vorsten waren hier-
toe te zwalt; anderen hadden deze leenmannen noo-
dig om de invallen der Noormannen af te weren,,
en zoo werden hunne ieenen erfelijlc.
De befchaving der Nederlanden onder het befluur
der Frankifche vorsten vorderde, gedurende eenen ge-
ruimen tijd, met rasfe fchreden. Het invoeren der
Christelljije Godsdienst werltte daartoe mede. De
vorige woestheid werd door zachtere zeden ver-
vangen, en de landbouw won meer en raeer veld.
Door KARELs bemoeijing, vermeerderde het getal
van vrije lieden, en wonnen de fteden aan handwerks-
en kooplieden. De wetten en regtspleging werden
verbeterd. Er werden fcholen gefticht, en weten-
fchappen en kunßen aangemoedigd. De Duitsche
taal hernam hare vorige regten, en onderging eene
aanmerkelijke befchaving. Beklagelijk is het, dat
zulk een gelukkig begin, als dat onder karels rege-
ring, geen gelukkiger einde had. Onder de opvol-
gers van dezen beroemden vorst, en door de herhaal-
de invallen der Noormannen, keerde alles tot de
vorige onwetendheid terug.
DERDE TIJDVAK.
VAN de erfelijkheid der groote lee-
nen tot de vereeniging van Henegou-
wen MET Holland.
(J. 900—1300.) ^
Met het begin van dit tijdvak, vindt men het be A
ftuur over de Nederlanden onder hertogen, graven ,
bisfchoppen en andere gezagvoerders verdeeld, fira-
hand (eerst Lotharingen') en Limburg, hetwelk
vroeger een graaffchap was, waren hertogdommen.