Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C H )
771. rel In het geheel bezit des lands. Na eenen drieën-
dertigjarigén oorlog met de Sakfers, die doorgaans
door de Friezen geholpen werden, behield hij de
overwinning. Deze volken, welke hij ten onder ge-
bragt had, omhelsden de Christelijke Godsdienst,
met behoud van hunne eigene wetten, en vrijdom
van fchattingen. Deze overwinning, gevoegd bij
die op de Hunnen, verfchafce hem een uitgebreid
grondgebied. Te Rome den titel van Keizer aange-
800. nomen hebbende, werd hij door Paus leo III. ge-
kroond,
KAREL verdiende als held, wetgever, befchaver
en bevorderaar v. n wetenfchappen en verlichting, en
als regent zijner onderdanen, den bijnaam van Groot,
dien men hem gegeven heeft.
Invallen der Noormannen.
810. Gedurende de laatlle jaren der regering van karel
den grooten, waren de Noormannen, Deenen, Zu-e-
denm Noorwegers in de Nederlanden gevallen, doch
door karel in hunnen voortgang gefluit. Onder de
regering van karels zoon en opvolger, lodewijk
den vromen, hervatteden zij dien inval, en rigtten
834. daarbij de grootfte verwoesting aan, die lodewijk
te zwak was om het hoofd te bieden; te meer, daar
hij verpligt was de wapenen op te vatten tegen zijne
. eigene ontaarde zonen lothariüs , pipijn en lode-
wijK, welke eindigden met hunnen vader te onttroo-
nen. Hoe zeer lodewijk de vrome weder in zijn
regt herfteld werd, berokkende zijn zoon lodewijk
hem echter nieuwe onaangenaamheden, die ook de»
840. dood des eerflen ten gevolge hadden. Bij dit alles
839. kwam nog een zware watervloed, die deerlijke ver-
woesting aanrigtte.