Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Verdeeling des Rtjks
Na den dood van klovis, werd het rijk onder zij-
ne vier zonen, theodorik, klodomir, childerik
en KLOTARis verdeeld, theodorik bekwam Oost-
frankrijk , waartoe ook de meeste Nederlanden be-
5C0. hoorden. Onder zijn befluur, deden de Z)^^«^« eene
landing, doch zij werden door theodebert, theo-
dorik's zoon, verjaagd, klotaris overleefde zijne
broeders en neven, en kreeg daardoor het gebied over
558. geheel Frankrijk in handen. Na zijnen dood, werd
zijn uitgeftrekt gebied onder zijne vier zonen, cha-
5öi, ribert , güntr/jvi, gïgebert , en chilperik verdceld.
Onder de beide jongde dezer broeders, heerschte
de grootfie oneenigheid, waartoe zij voornamelijk
door hunne vrouwen aangezet werden, chilperik
viel in de ftaten zijns broeders, en deze werd op last
van fredegonde, chilperiks vfouw, in zijn leger
vermoord, brunechilde, siegeberts weduwe, viel
vervolgens in handen van klotarjus IL, chilperiks
zoon, die haar eenen gruwzamen dood deed onder-
<5,3. gann. Deze klotarius, in het bezit van geheel het
Frankifche rijk geraakt, ftond Oostfrankrijk af aan
zijnen zoon Dagobert, met wien hij eene groote
628. overwinning op de Sakfers en Friezen behaalde.
Prediking van het Christendom.
Onder de regering van Dagobert, en vooral on-
der die van zijnen zoon siegebert II., werden er
ijverige pogingen aangewend om de nog heidenfche
bewoners dezer landen tot het Christendom te be-
keeren. Verfcheidene Franfche en Engelfchs zende-
lingen waren hiertoe onvermoeid werkzaam, aman-
DUS predikte den Brabanders, Henegouwers, Flamm-
gen&xïéffntwerpenaars bet Chriscendom, wordende hij