Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
fche wal grootcndeels de Duitfche volkstaal verving.
Van de Treviren, Nerviers, Batavieren, en Friezen,
zegt men, dat zij het langst bij hunne oorfpronkelij-
ke zeden gebleven zijn.
TWEEDE T IJ D V A K.
van de vestiging der franken tot de
erfelijkheid der groote leenen.
(J. 445-900.)
Verovering van Belgie door de Franken,
De Franken,, het voet.'poor van andere volken
drukkende, vereenigden zich met de Belgen, en ont-
rukten — zoo als wij reeds gezegd hebben — het
geheel tegenwoordig Nederland aan de magt der Ro-
meinen. Hun koning KLOOiobemagtigde, onder an-
deren, ook Doornik en Kamerijk-, en zijn opvolger
MEROVEUs vestigde in eerstgenoemde ftad zijnen ze- 443.
tel. Hij hielp attila, koning der Hunnen, ver-
flaan. Aanzienlijke voordeden wÄden door hem, 451.
en vervolgens door zijnen zoon childerik, behaald,
en daardoor het grootfte gedeelte der Nederlanden
aan de Frankifche heerfchappij onderworpen,
Hetgene den Franken aan de verovering van Bel- 48S.
^/V ontbrak, werd door klovis, den eigenlijken (lich-
ter van het Frankifche rijk, gelijktijdig met den val
van het Romeinfche rijk in het westen, voltooid. 495,
Hij nam Tongeren in; onderwierp de Allemannen;
beperkte de Bourgondiërs; verdreef de Westgothen
uit Frankrijk, en maakte zich van verfcheidene Zr««.
kifche koningen en derzei ver landen meester. Dade-
lijk na zijne overwinningen op de Alkmannen , had
hij het Christendom omhelsd.