Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 10 ,)
407. In het begin der vijfde eeuw, had Callk door de
Hunnen, Alanen, Sneven, Wandalen en andere woes-
te volken veel te lijden. De Franken, die eerst in
dezen ftrijd de zijde der Romeinen bielden, volgden
weldra het voorbeeld der eerst genoemde volken.
Zij kregen eenen vasten voet in Gallie, vereenigden
zich met de Belgen, en ontrukten zoo geheel
landaan de magt der Romeinen, die le zeer verzwakt
en te eenenmale onvermogend waren om hun tegen-
ftand te bieden.
Onder alle deze woelingen, zijn de Batavieren
voorzeker onder de Romeinfche legers verfmolten, en
het klein overfchot derzelve, te gering om etnen
naam te dragen, is onder de Franken, Sakferi en
Friezen verdwenen.
Hoe veel ook de oude bewoners der Nederlanden
onder het beheer der Romeinen te lijden hadden,
zoo legde echter het verkeer met dezelve den eer-
ften grond tot hunne befchaving. Zij kregen daar-
door kennis aan eenige kunften en wetenfchappen,
maar leerden ook menige behoefte kennen, die hun
te voren onbekend was. Onder het beftuur der Ro-
meinen, kwam menige nuttige inrigting tot ftand.
Er werden wegen aangelegd, dijken en 'dammen op-
geworpen , waterleidingen gegraven, en vestingen ,
burgten, markten en fcholen geflieht. — Ook vindt
raen in dien tijd reeds van eenige-fteden, als Door-
nik, Nymegen, Wijk te Duurftede, en andere gewag
fiemaakt. De Menapien waren al vroeg als land-
bouwers, en de Morinen als boomkweekers be-
roemd. Intusfchen werden de zeden dezer volken
door vreemde vervangen, en Romeinfche Godheden,
afgodsbeeldenen tempelsopgerigt, terwijl de Latijn-