Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 ,)
eentge achting behandelde. Hier en daar ontftonden,
•wel is waar, onlusten, zoo wel in Bdgie als in Kel-
tisch Callie, doch deze werden ras gedempt, en
het was niet dan na den dood van nero, dat meo,
in het vooruitzigt op gunftiger uitflag, het juk poog-
de af te werpen.
Opfland der Batavieren onder Claudius civilis.
70. De Batavieren van den twist tusfchen vitellius en
vespasiaan gebruik makende, ftonden tegen de Ro-
meinen op. claudius civilis, een Batavier, was
de eerde, die daartoe het ontwerp vormde. Hij ver-
zamelde de aanzienlijkften des volks in een heilig
woud, en bewoog hen tot den ftrijd. Da Kaninefa-
ten en Friezen waren de eerften, die zich bij de Ba-
tavieren voegden, en door deze vereenigde inagt,
verrasten zij twee Romeinfche winterlegeringen. Eene
bende Tongeren, en een Bataaffche Ruitervleugel lie-
pen tot civilis over, waardoor degenood-
zaakt waren naar hunne oude legerplaats, nabij Xan-
ten, in Kleefsland, de wijk te nemen. Door deze
aanvankelijke vcordeelen aangemoedigd, kozen vele
andere ftammen, en daaronder de Brukteren, Tenkte-
ren, Treviren, en Nerviers, de partij van civilis, tn
zoo ontllond er een krijg, waarbij met afwisfelende
kans geftreden werd. Do Batavieren, eerst over-
winnaars, moesten eindelijk voor cereahs onder-
doen, en zagen zich genoodzaakt een verdrag te
fluiten, waarbij zij, gelijk vóór den oorlog, als
vrienden der Romeinen befchouwd werden.
Sedert de herftelling van den vrede tusfchen de
Romeinen en Batavieren, valt er gedurende eenen
geruimen tijd, ten opzigte der Belgen, Batavieren,
en andere oude bewoners der Nederlanden, weinig