Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( <5 )
ren verbonden, tastten de Romeinen bij de vlakte
van Fleurus aan, boden een dapperen tegenHand,
doch moesten eindelijk onderdoen. De Aduatiken,
in eene wel verllerkte vesting opgefloten, verzochten
om vrede, doch fchonden het verdrag, en bewerk-
ten zoo hunnen eigenen ondergang. De overige flam-
men, hierdoor afgefchrikt, onderwierpen zich; ech-
ter bleven de Morinen en Menapiers, door hunne
bosfchen en moerasfen beveiligd, lang tegenfland
bieden, doch moesten eindelijk onderdoen.
54. De üßpeten en Tenkteren, door de Sueven verdron-
V. co, gen, trokken over den Rijn, en benaauwden op hun-
ne beurt de Belgifche Menapiers. cesar fnelde de-
zen te hulp , en bragt die volken, ter plaatfe van de
zamenvloeijing van den Rijn ende Maas, eenegroo-
te nederlaag toe, en dreef hen over den Rijn, Bij
dezen inval, fchijnen de Batavieren zich aan de Ro'
meinen onderworpen, en met dezelve een verbond
van vrede en vriendfchap gefloten te hebben.
Na menige zware worsteling met verfcheidene
Belgifche flammen, en voornamelijk met de Eburo'
tien, onder aanvoering van AMBioTRix, éeTrevieren,
onder iNDUTioMAR, en met de Aduatiken en Nerviers,
waarbij de Romeinen menigmaal groot verlies leden,
gelukte het cesar eindelijk, na eene laatfte poging
der Gallen en fommige Belgifche flammen, onder
vERCiNGETORix en coMius, alle deze volken ten on-
der te brengen.
CESAR behandelde de overwonnene volken met
zachtmoedigheid. Hij trachtte door gunstbetoon de
opperhoofden op zijne zijde te krijgen, en lijfde Je
keur van derzelver krijgsmagt, voornamelijk die der
Batavieren en Belgen, bij de Romeinfche legers in;
en in deze betrekking ziet men hen eerlang ook te-
gen hunne oude ftamgenooten, de Duitfchers oi Ger-
manen , te velde trekken.