Boekgegevens
Titel: Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven François Bohn, 1834
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 840
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200093
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Geschiedenis (vorm), Chronologische overzichten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schets der Nederlandsche geschiedenis, ten dienste der scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5 ,)
iieugden. Echtbreuk was eene zeldzaamheid. Zij
behandelden hunne flaven menfchelijk. Woeker ken-
den zij niet, en moesten zij zich de vijandfchap,
die hunne nabeftaanden betrof, aantrekken, zij waren
echter niet onverzoenbaar.
Jammer, dat zoo vele voortreffelijke hoedanighe-
den door ondeugden ontluisterd werden. Aan wer-
keloosheid overgegeven, fleten zij den tijd, buiten
krijg of jagt, meestal met flapen, eten, drinken, en
het fpel. Dronkenfchap fcheen voor geene fchande
gehouden te worden, hoezeer dezelve dikwijls twis-
ten , gevechten of doodflag ten gevolge bad. Aan
het dobbelfpel waren zij zeer verflaafd; en niet zel-
den verfpeelden zij alles, wat zij bezaten, tot zelfs
hunne eigene vrijheid.
De Duitfchers aanbaden verfcheidene Godheden.
alfadur of alvader was de hoogfte Godheid. Ook
aanTMOR, odin, baldur, freya, aan de zon, de
maan, he: vuur, aan rivieren, en andere voorwer-
pen van dezen aard , bewezen zij godsdienftige eer.
Beelden of tempels hadden zij oorfpronkelijk niet.
In bcsfchen, aan onzigtbare Godheden geheiligd,
offerden zij dieren, en fomtijds ook menfchen, waar-
toe gevangenen of misdadigers gekozen werden. De
uitfpraken van waarzegfters golden bij hen als god-
fpraken, en vele andere bijgeloovige gebruiken wa-
ren in zwang. Men geloofde aan een leven na dit
leven, en aan eenen gelukftaat in het paradijs van odin.
Inval der Romeinen onder cesar.
De Romeinen, die alom hunne veroveringen uit- 57
breidden, drongen omtrenr dezen tijd, onder juliüs v.c.o
cesar, in Callie. De Belgen , ongerust over dezen
voortgang der Romeinen, vereenigden zich tegen
dezelve. De Nerviers, met de /Itrebaten en ande-